MY MENU

หินต่างประเทศ

หินต่างประเทศ2

หัวข้อ
ครีมม่า ทราวาทีน CT-Crema Travertine
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
21/09/2023
สิ่งที่แนบมา0
ชอบ
0
ดู
273
เนื้อหา
ชื่อ : ครีมม่า ทราวาทีน CT-Crema Travertine

รายละเอียด
ครีมม่า ทราวาทีน มีเนื้อหินสีครีมค่อนไปทางน้ำตาลอ่อน มีรูพรุน เนื้อหินค่อนข้างหยาบ

ลักษณะงานที่ใช้
ตกแต่งพื้น ผนัง และงานหัตถกรรมต่างๆ

0
0

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์