MY MENU

2566

2566

หัวข้อ
แท่นพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การแพทย์ภัทรามหาราชาอนุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
12/07/2023
สิ่งที่แนบมา0
ชอบ
1
ดู
307
เนื้อหา


- แท่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งด้วยหินอ่อน ไวท์คาราร่า (White Carara)

      - ตกแต่งด้วยแท่งโลหะทองเหลือง

      - ติดตั้งแบบ Dry Process

      - ออกแบบโดยอาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ

1
0

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์